WEPLUS

WEPLUS Shanghai Chuangzhi Event Venue
1e92e51e8132d5467283731c480b4223b0afc8e2
F19b816c23f89b0f7ead356976a9af930b35baa7
F5726725271ccd458db69af4adf6d41a3741ed51
01bdd4ed5dfa7785066db6d57f958351d4ef89f0
Ef23e3746292a7afbab9a4f40a38413b211e3816
E6b64d94b12c20443cab72bc1afb444a5aeadf10
F3e95e36dd9fed67b4978e46f270219ac64c97a5
366f09ded2c56f4c9f85a6a4aa3d705e0ce91213
Event Venue
Cdmj@2x Size:200 ㎡ Krnrs@2x Capacity:120 ppl
Optional Equipment
Touyingyi@2x Projector
Mubu@2x Screen
Tv@2x Mobile TV
Yinxiang@2x Stereo
Paicha@2x Socket
Dayinji@2x Printing
Baiban@2x Whiteboard
Baibanbi@2x Markers
Previous Events
2de21bded1c12a6dfc9411f3b0991a76d37df560
55131d3b28c681b5a9b2857e5fdb58b7c5548bdf
2ab870dd9fe857e7cbc5148eac210f17dad95af6
C042395a0569b3bd6a3f66106dbf5302db10d955
Lxr@2x Contacts:Sally Xu
Tel@2x Mobile:18016073267